Autodesk chce pomóc bezrobotnym inżynierom
9240 / Styczeń 19, 2010

Firma Autodesk uruchamia projekt skierowany do projektantów, architektów i inżynierów, aktualnie pozostających bez pracy. W ramach Programu Pomocy Autodesk osoby takie mogą uzyskać dostęp do bezpłatnego oprogramowania i szkoleń, jak również do systemów certfyfikacji.