Przełom w procesie SAP i Oracle
9604 / Luty 2, 2010

Oracle może żądać rekompensaty finansowe za korzyści utracone w wyniku działalności spółki należącej do SAP. Wysokość odszkodowania ma być uzależniona od rzeczywistej wartości rynkowej usług wsparcia technicznego Oracle.