Systemy ERP na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej
9824 / Luty 11, 2010

Na mocy porozumienia władz uczelni, konsultanci firmy Altab poprowadzą wykłady i ćwiczenia poświęcone systemom klasy ERP. Na przykładzie rozwiązań SAP BusinessObjects i SAP Business One omawiane będą m.in. funkcjonalności branżowe i kierunki rozwoju aplikacji tej klasy.