Sesja w obcych rękach
9932 / Luty 16, 2010

Podatność na ataki przeciw aplikacjom webowym jest przeważnie wynikiem braku doświadczenia, wyobraźni lub wiedzy programisty czy dewelopera.