Komputery przeno?ne – zobacz najdziwniejsze projekty w historii

25 września, 2009

Zdecydowana wi?kszo?? dost?pnych obecnie na rynku laptopów cechuje si? podobn? budow? i konstrukcj?. Przez dziesi?tki lat nie wymy?lono niczego lepszego, chocia? wiele osób próbowa?o. Zapraszamy do zapoznania si? z ich cz?sto bardzo dziwnymi pomys?ami.

No Comments

Comments are closed.