Konkurs na najlepszy pomys? ubiegaj?cy si? o e-dotacje

28 października, 2009

Rusza konkurs dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorców oraz dla samorz?dów pt. „Wygramy razem euro”. W konkursie na najlepszy pomys? inwestycji ubiegaj?cej si? o unijn? dotacj? mo?na wygra? kompleksowe wsparcie firmy konsultingowej w walce o unijne euro.

No Comments

Comments are closed.