Microsoft chce podebra? klientów firmom Oracle i Salesforce.com

6 listopada, 2009

Koncern z Redmond oferuje ameryka?skim u?ytkownikom oprogramowania Oracle CRM on Demand i platformy Salesforce.com mo?liwo?? darmowego korzystania z aplikacji Microsoft CRM Online przez okres 6 miesi?cy. Wed?ug analityków to jawny pocz?tek wojny cenowej w segmencie rozwi?za? CRM oferowanych w modelu SaaS.

No Comments

Comments are closed.