Microsoft kupi? Opalis Software?

26 października, 2009

Warto?? transakcji jest szacowana na ok. 60 mln USD. Wed?ug niepotwierdzonych doniesie? gigant z Redmond zamierza zintegrowa? narz?dzia administracyjne firmy Opalis Software z w?asnymi rozwi?zaniami.

No Comments

Comments are closed.