Microsoft wydłuża okres wsparcia dla starszych wersji systemów rodziny Dynamics

Czerwiec 26, 2009

Starsze wersje oprogramowania linii Microsoft Dynamics ERP i Microsoft Dynamics CRM będą obsługiwane co namniej przez dwa lata od momentu wydania nowej wersji pakietu aktualizacji Service Pack. Dotychczas okres ten wynosił 12 miesięcy.

No Comments

Comments are closed.