Microsoft z ni?szymi przychodami i mniejszym zyskiem, ale…

23 października, 2009

…wynikami lepszymi od oczekiwa? analityków. Od lipca do wrze?nia br. obroty Microsoftu wynios?y prawie 12,95 mld USD. To o 14 proc. mniej ni? przed rokiem. Pomimo nieco ni?szych przychodów kwartalny zysk netto by? prawie o 15 proc. wy?szy ni? trzy miesi?ce wcze?niej.

No Comments

Comments are closed.