Notebook Ferrari One – nowo?? Acera na platformie AMD Congo

11 września, 2009

Acer jest jednym z pierwszych producentów komputerów przeno?nych, prezentuj?cym nowy model sprz?tu wykorzystuj?cego najnowsze platformy mobilne AMD. Ferrari One F200 to notebook typu „ultrathin”, oparty na technologii AMD Congo. Oficjalna data rozpocz?cia jego sprzeda?y to 22 pa?dziernika, a wi?c ten sam dzie?, w którym na pó?ki sklepów trafi Windows 7.

No Comments

Comments are closed.