Nowa Bazylea

Wrzesień 13, 2010

Bazylejska Komisja Nadzoru Bankowego ogłosiła 12 września br. pakiet regulacji, zwany Bazylea III, który ma na celu znaczące wzmocnienie wymogów kapitałowych dla banków. Będą one musiały podnieść rezerwy kapitałowe do 7% udzielonych pożyczek i zainwestowanych kapitałów. Czas na wprowadzenie nowych regulacji w części przypadków wydłużono do 2019 roku. Wcześniej oczekiwano bardziej restrykcyjnych decyzji.

No Comments

Comments are closed.