Nowy system wysokiego sk?adowania w firmie Masterchem

26 października, 2009

Zako?czy?o si? wdro?enie systemu klasy WMS wraz z modu?em wspomagaj?cym raportowanie produkcji u dostawcy opakowa? PET dla chemii gospodarczej i kosmetyków. Realizatorem wdro?enia by?a wroc?awska firma SENTE. Warto?ci kontraktu nie ujawniono.

No Comments

Comments are closed.