NPD: Maki i „pecety” trzymaj? si? razem. W?a?ciciele sprz?tu Apple to gad?eciarze

7 października, 2009

Z najnowszego badania firmy NPD Group wynika, ?e 85% ameryka?skich gospodarstw domowych posiadaj?cych Maki dysponuje równie? komputerami PC. Analitycy twierdz? ponadto, ?e u?ytkownicy komputerów Apple s?, w porównaniu do „pecetowców”, wi?kszymi amatorami ró?nych elektronicznych gad?etów.

No Comments

Comments are closed.