Opera Mini 5 beta: nowa wersja przegl?darki do pobrania

16 września, 2009

Opera Mini to najpopularniejsza przegl?darka na telefony komórkowe, z której korzysta ponad 30 milionów internautów surfuj?cych po Sieci z poziomu swojego urz?dzenia mobilnego. W?a?nie ukaza?a si? pierwsza wersja beta wydania Opera Mini 5. W?ród najwa?niejszych zmian nale?y wymieni? odmieniony interfejs, przegl?danie witryn w kartach, optymalizacj? dzia?ania na komórkach z dotykowym ekranem, implementacj? menad?era hase?, a tak?e wprowadzenie mechanizmu umo?liwiaj?cego szybkie przej?cie na ulubion? stron? internetow?.

No Comments

Comments are closed.