Optymalizacja zarządzania siecią… i firmą

15 czerwca, 2009

Stały nacisk na obniżanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnianiu szybkiej reakcji na zmienne potrzeby biznesowe w zakresie usług sieciowych – to główne wyzwania, przed jakimi stoją zarządzający sieciami przedsiębiorstw. Firmy w ogromnym stopniu zależą obecnie od usług IT, które wspomagają budowę nowych modeli biznesowych lub ułatwiają doskonalenie istniejących i przekształcanie ich w bardziej konkurencyjne rynkowo.

No Comments

Comments are closed.