Oracle ma wyższe zyski mimo spadku przychodów

18 września, 2009

W przypadającym na pierwszym kwartale obecnego roku finansowego koncern odnotował spadek obrotów na poziomie 5 proc. w skali roku. Niezależnie od tego kwartalne zyski Oracle wzrosły o 4 proc. i wyniosły 1,1 mld USD.

No Comments

Comments are closed.