Oskar?enia Nokii wobec Apple coraz wi?kszego kalibru

Grudzień 31, 2009

Kolejna ods?ona s?dowego sporu Nokii i Apple. Przedstawiciele kierownictwa fi?skiego koncernu twierdz?, ?e Apple niezgodnie z prawem wykorzystuje w swoich produktach opatentowane przez Noki? rozwi?zania technologiczne. Zarzuty maj? dotyczy? niemal wszystkich telefonów, komputerów i przeno?nych odtwarzaczy Apple.

No Comments

Comments are closed.