PARP: będą dotacje na wszystkie e-usługi

24 kwietnia, 2009

Każda firma, która złożyła wniosek w pierwszym tegorocznym konkursie o dofinansowanie w działaniu 8.1 i pozytywnie przejdzie ocenę formalną oraz merytoryczną otrzyma dotację.

No Comments

Comments are closed.