Piractwo szkodzi gospodarce

Wrzesień 16, 2010

Redukcja 54-procentowej skali piractwa komputerowego w Polsce o 10 punktów procentowych w ciągu czterech lat przyczyniłaby się do stworzenia 1 812 miejsc pracy w branży nowych technologii, wzrostu PKB o ponad 3 mld złotych i wzrostu dochodów państwa z tytułu podatków o ponad 446 mln złotych do 2013 roku, przy czym ocenia się, że 66% tych korzyści odniosłaby gospodarka krajowa – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Business Software Alliance (BSA) przez IDC.


No Comments

Comments are closed.