Pi?tkowy Przegl?d Prasy

9 października, 2009

B?dzie wspólny system elektronicznych op?at za autostrady w Europie… PTC wypowiedzia?a umow? Ruchowi… Google przep?aci?o za YouTube… System informatyczny zatrzyma? wyp?at? dotacji… ABG i Asseco Poland wygra?y przetarg KRUS… Netia b?dzie mog?a dzieli? zyski… Karen Notebook por?cza weksle Techmeksu…22 firmy zap?ac? za naruszenie patentów zwi?zanych z obs?ug? aplikacji internetowych…

No Comments

Comments are closed.