Polska firma farmaceutyczna z systemem Sagra Technology

8 października, 2009

We wrze?niu zako?czy?o si? wdro?enie systemu wspieraj?cego zarz?dzanie sprzeda?? mobiln? Emigo w krakowskiej firmie Farma-Projekt.

No Comments

Comments are closed.