Polycom zarabia coraz wi?cej na rozwi?zaniach wizualnych

27 października, 2009

Skonsolidowane przychody netto firmy Polycom w minionym kwartale wynios?y 243 mln USD wobec 276 mln USD rok wcze?niej. Gro przychodów pochodzi?o ze sprzeda?y rozwi?za? wideokonferencyjnych. Trzeci kwarta? br. firma zamkn??a zyskiem netto na poziomie ok. 27 mln USD.

No Comments

Comments are closed.