Przemys? muzyczny zawar? porozumienie z UE ws. dystrybuowania muzyki online

20 października, 2009

Komisja Europejska poinformowa?a o zawarciu porozumienia z przemys?em muzycznym, maj?cego na celu popraw? dost?pu do muzyki online przez konsumentów z 27 krajów cz?onkowskich.

No Comments

Comments are closed.