Przychody Lawson Software mniejsze o 18 proc.

22 kwietnia, 2009

Trzeci kwartał 2009 roku rozliczeniowego przyniósł spadek przychodów amerykańskiej firmy o 18 proc. Przychody ogółem wyniosły 173,8 mln USD wobec 212,9 mln USD rok wcześniej.

No Comments

Comments are closed.