Schmidt: Google przep?aci?o za YouTube

8 października, 2009

Po?piech z?ym doradc? – tak mo?na by skomentowa? proces kupowania YouTube przez Google.

No Comments

Comments are closed.