Smuk?e laptopy Toshiba Satellite

30 września, 2009

W ofercie Toshiby pojawili si? dwaj nowi przedstawiciele rodziny komputerów przeno?nych Satellite. Maszyny nosz? oznaczenia T115 i T135; obie wyposa?one s? w procesory Intela i pracuj? pod kontrol? systemu operacyjnego Windows 7 Home Premium.

No Comments

Comments are closed.