Software AG ma ju? 75 proc. akcji IDS Scheer

7 października, 2009

Po pierwszym okresie sk?adania ofert sprzeda?y akcji spó?ki IDS Scheer w r?ce Software AG trafi?o ponad 75 proc. udzia?ów niemieckiej firmy. W wyniku transakcji ma powsta? spó?ka wyspecjalizowana w zarz?dzaniu procesami biznesowymi oraz produkcji i wdro?eniach systemów zintegrowanych.

No Comments

Comments are closed.