SOKiK odrzuci? odwo?anie TP w sprawie us?ug stacjonarnych

Grudzień 30, 2009

S?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzuci? odwolanie TP SA od decyzji Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2007 r – http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=lead07&news_cat_id=45&news_id=709&layout=11&page=text, w ramach której UKE na?o?y? na TP okre?lone obowi?zki regulacyjnevw zakresie traktowania konkurentów, ustalania cen us?ug i kalkulacji kosztow.

No Comments

Comments are closed.