SOKiK odrzucił odwołanie TP w sprawie usług stacjonarnych

Grudzień 30, 2009

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił odwolanie TP SA od decyzji Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2007 r – http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=lead07&news_cat_id=45&news_id=709&layout=11&page=text, w ramach której UKE nałożył na TP określone obowiązki regulacyjnevw zakresie traktowania konkurentów, ustalania cen usług i kalkulacji kosztow.

No Comments

Comments are closed.