Toshiba Qosmio X500: 18,4 cala, Intel Core i7 i nap?d Blu-ray

24 września, 2009

W przysz?ym miesi?cu Toshiba wprowadzi do sprzeda?y nowy wydajny notebook – model Qosmio X500. Urz?dzenie, co interesuj?ce, pracuje pod kontrol? jednego z najnowszych mobilnych uk?adów Intel Core i7 i oferuje do dyspozycji u?ytkowników nap?d Blu-ray.

No Comments

Comments are closed.