Trend Micro: ochrona punktów ko?cowych rozszerzona na platform? Mac

24 września, 2009

Firma rozszerzy?a system zabezpiecze? punktów ko?cowych dla przedsi?biorstw, które w swoich sieciach u?ywaj? zarówno platform Windows, jak i Mac. Trend Micro Security for Mac 1.5 chroni systemy oparte na platformie Mac przed wirusami, programami szpieguj?cymi, atakami hybrydowymi oraz niezale?nymi od platformy atakami internetowymi.

No Comments

Comments are closed.