Twitter nie jest na sprzedaż

Październik 16, 2009

Kiedy się jest współzałożycielem jednej z najgorętszych firm internetowych, radzenie sobie z plotkami odnośnie potencjalnego przejęcia firmy jest jednym z zajęć. W czwartek Biz Stone położył kres wszelkim pogłoskom o akwizycji.

No Comments

Comments are closed.