?ubuDubu – agencja PR nie tylko dla startupów

6 października, 2009

?ubuDubu PR to nazwa nowej na rynku agencji PR, któr? za?o?yli, zwi?zani z bran?? internetow? i dziennikarsk? od lat, Marcin Grz?dka i Pawe? Usakowski. Oferta adresowana jest przede wszystkim do „firm niewielkich i z ma?ym bud?etem, ale dysponuj?cych du?ym potencja?em rozwoju”.

No Comments

Comments are closed.