U?ytkownicy us?ug telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jeste?my?

28 października, 2009

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firm? Ericsson. Przedmiotem badania by?o zachowanie u?ytkowników na rynku us?ug telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dost?p do Internetu a tak?e o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.

No Comments

Comments are closed.