Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

28 października, 2009

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firmę Ericsson. Przedmiotem badania było zachowanie użytkowników na rynku usług telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dostęp do Internetu a także o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.

No Comments

Comments are closed.