Vectra z systemem windykacji od Woli Info

8 października, 2009

Warszawska spó?ka zaprojektowa?a i wdro?y?a system do obs?ugi procesu windykacji nale?no?ci dla drugiego co do wielko?ci operatora kablowego w Polsce. System opiera si? na rozwi?zaniu Oracle Siebel CRM. Warto?? kontraktu to 0,8 mln z?.

No Comments

Comments are closed.