Wci?gaj?ce gry na komórk? do pobrania

24 października, 2009

Telefon komórkowy ju? dawno przesta? by? narz?dziem, które s?u?y jedynie do komunikacji g?osowej. Te urz?dzenia mog? z powodzeniem pe?ni? rol? nawigacji satelitarnej, za ich pomoc? mo?na surfowa? po Sieci czy pobiera? dane poprzez BitTorrent. Komórki mog? by? tak?e sposobem na zabicie nudy czy rozrywk? podczas d?ugiej podró?y – przedstawiamy 15 wci?gaj?cych gier, które uruchomisz na swoim telefonie.

No Comments

Comments are closed.