?wiat kocha Windows 7. Polska – niekoniecznie

2 listopada, 2009

Zaledwie tydzie? po wprowadzeniu Windows 7 do sprzeda?y, popularno?? tego systemu wzros?a o 40 procent – wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Net Applications. Pierwszy sukces Windows 7 og?osi? równie? Microsoft, który oznajmi?, ?e sprzeda? OS jest znacznie lepsza ni? oczekiwano.

No Comments

Comments are closed.