Wola Info zmodernizuje system zarz?dzania infrastruktur? IT w firmie GAZ-SYSTEM

28 października, 2009

W ramach kontraktu warszawska spó?ka b?dzie odpowiada? za migracj? systemu HP Asset-Center 4.2.1 do wersji 5.0. Konsultanci Woli Info b?d? równie? odpowiada? za wsparcie techniczne i serwis systemu. Warto?ci kontraktu nie ujawniono.

No Comments

Comments are closed.