Yahoo poprawia rentowno??

21 października, 2009

Przychody koncernu nadal spadaj?. W minionym kwartale obroty Yahoo wynios?y nieca?e 1,6 mld USD. Zdecydowanie wzros?a jednak rentowno?? ameryka?skiej spó?ki. Kwartalny zysk netto Yahoo by? prawie 2,5 raza wy?szy ni? w analogicznym okresie ubieg?ego roku i wyniós? niemal 186 mln USD.

No Comments

Comments are closed.