Zaangażowanie pracowników tężeje

21 kwietnia, 2009

Zaangażowanie pracowników rośnie w czasie kryzysu – stwierdza raport Hewitt Associates.

No Comments

Comments are closed.