Zintegrowany system zarz?dzania BCC zgodny ze standardami ISO

3 listopada, 2009

Przedstawiciele wyspecjalizowanej we wdro?eniach systemów SAP firmy BCC poinformowali o zako?czeniu audytu realizowanego przez TÜV NORD. Kontrola potwierdzi?a zgodno?? systemów zarz?dzania jako?ci?, bezpiecze?stwem oraz us?ugami IT z wymaganiami standardów: ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1.

No Comments

Comments are closed.