Duże wdrożenie mySAP ERP w prywatnych szkołach wyższych

17 sierpnia, 2009

Holding Towarzystwa Edukacji Bankowej SA wdroży oprogramowanie mySAP ERP w spółce matce i spółkach zależnych oraz we wchodzących w skład Holdingu Szkołach Wyższych. Projekt będą realizować firmy SI-Consulting i GAVDI.

No Comments

Comments are closed.