Firmowa drukarka prawdę ci powie

28 sierpnia, 2009

Koncern Samsung przeprowadził badanie świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa dokumentów drukowanych w biurze. Wnioski płynące z badania są zaskakujące – Polska została oceniona jako kraj o najwyższej w regionie świadomości zagrożeń, z jakimi wiąże się drukowanie, a jednocześnie niemal 2 na 3 ankietowanych rodaków przyznaje, że zetknęło się w ostatnim czasie z poufnymi dokumentami wydrukowanymi i pozostawionymi na drukarce przez współpracowników.

No Comments

Comments are closed.