Uwaga na multisourcing!
10224 / 2 marca, 2010

W idealnym modelu outsourcingu IT za każdy proces biznesowy odpowiada inny, ale bardzo wyspecjalizowany dostawca, a konkurencyjność ofert poszczególnych outsourcerów przekłada się na zmniejszenie kosztów multisourcingu. Tyle teorii. W praktyce jest zupełnie inaczej.