Czarne złoto IT
10400 / 8 marca, 2010

Obniżenie kosztów utrzymania systemu, możliwość wykorzystania nowych funkcjonalności, obsługa procesów biznesowych spółki rozpoczynającej sprzedaż paliw lotniczych na lotniskach, obniżka kosztów, wspólna baza danych dla wszystkich spółek grupy, kompleksowa obsługa logistyki kolejowej dla firmy – to wybrane korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS SA.