Globalnie dla lokalnych
10544 / 16 marca, 2010

Poza stałym rozwojem oferty, strategia Oracle w segmencie ERP zakłada ścisłą współpracę z partnerami i wsparcie dla rozwoju innowacyjnych zastosowań własnych technologii.