Model SaaS daleki od ideału

13 lipca, 2009

Z analiz brytyjskiego oddziału firmy Gartner wynika, że kierownictwo wielu firm jest zawiedzione usługowym modelem korzystania z oprogramowania. Do najważniejszych minusów modelu Software as a Service zaliczono przeciągające się procedury wdrożeniowe, trudności z integracją oprogramowania dostarczanego w modelu usługowym z aplikacjami wdrożonymi lokalnie oraz wyższe od spodziewanych koszty.

No Comments

Comments are closed.