Potrzeby biznesu wymuszą wzrost nakładów na sprzęt sieciowy w 2010 roku

7 lipca, 2009

Z analiz firmy Info Pro wynika, że potrzeby biznesowe będą istotnym czynnikiem wymuszającym wzrost nakładów na zakup nowego sprzętu sieciowego w przyszłym roku. Konieczna stanie się m.in. realizacja planów inwestycyjnych odłożonych w czasie na skutek kryzysu.

No Comments

Comments are closed.